SIGN UP

České Republice Projektpartner: AMPI

Chcete začít hospodařit ekologicky a nevíte jak na to?
Hledáte farmy, kde se můžete naučit ekologické zemědělství?
Zde najdete farmy, kde můžete absolvovat buď kratší stáž, nebo se stát praktikantem na delší období.

Mapa farem v ČR

Staň se farmářem!

Tříletý vzdělávací program s praxí na farmách

Staň se farmářem!

Farmářská škola

Farmářská škola přibližuje ekologické zemědělství co nejširšímu okruhu zájemců. Usiluje o vědomé zemědělství, které krajinu nedrancuje, ale uzdravuje, zemědělství, které myslí i na budoucí generace. Učíme řemeslo tím že ho děláme. Podívejte se kdo za farmářskou školou stojí.

Zjistěte o nás více

Farmářská škola v praxi

Všem zájemcům nabízíme brožurku, která představuje koncept stážování na ekologických farmách jak ze strany farmáře - budoucího mentora -, tak ze strany budoucího stážisty, přináší tipy z praxe, legislativní ukotvení i praktické rady jak začít a jak stážování začlenit do fungování farmy.

Stáhnout publikace

za Koordinátor v České Republice

AMPI

Články z České Republice

Vzdělávat mladé ekozemědělce

Máme se znepokojovat úbytkem zemědělců? Mají mladí o tuto nevděčnou práci zájem? Čím se v tomto ohledu můžeme inspirovat v Německu? A jak chce situaci zlepšit nová Farmářská škola? Nejen tyto otázky jsme kladli ekozemědělci a lektorovi Jiřímu Prachařovi.

from Tomáš Uhnák

Tomáš Uhnák: Staň se farmářem aneb Změna začíná vzděláváním

I přes omezení, která s sebou nese současná doba způsobená pandemií Covid-19, a přes dlouhodobý trend úbytku zemědělců a neschopnosti současného vzdělávacího systému tento trend zvrátit, se sem tam přece jen objeví výjimečná pozitivní událost. Za takovou lze považovat zahájení prvního ročníku Farmářské školy pro mladé a začínající ekologické a biodynamické farmáře a farmářky.

from Ekolist

O ekologickém a biodynamickém zemědělství

Být pravým zemědělcem znamená pečovat o zemi a utvářet krajinu tak, aby v ní byl podporován a chráněn život. Z tohoto důvodu ekologický zemědělec nepoužívá chemické postřiky ani umělá hnojiva, která prokazatelně životu v půdě škodí a tím zhoršují kvalitu a nezávadnost potravin. Podmínky chovu přizpůsobuje přirozeným potřebám zvířat, dbá na dostatek prostoru ve stájích i přístup na pastvu.

from Jiří Prachař

Co chceme

Cílem FarmTrainu je vytvořit prostor, kde je možné učit se agroekologickému zemědělství v praxi. Tedy umožnit praktické a dlouhodobé (nejméně tříměsíční) vzdělávání na farmách pro stážisty a podpořit i zemědělce, kteří stážisty vzdělávaj. Projekt chce podpořit vzdělání a znalosti lidí jak na venkově tak ve městech. Pdporuje přenos znalostí od zemědělců ke stážistům, kteří se ještě s agroekologickým hospodařením nikdy nesetkali. Projekt usnadní komunikaci mezi zemědělci-mentory a možnými stážisty a přinese jim nové dovednosti. Navíc, může podpořit prestiž ekozemědělců a motivaci lidí nově vstupujících do zemědělství začít skutečně hospodařit.

Stážování na farmách není dobrovolnickou prací, prázdninovou brigádou ani jednorázovou výpomocí. Stážování ve FarmTrainu je dlouhodobá výměna informací a zkušeností jak mezi stážistou a zemědělcem, tak mezi stážisty i zemědělci navzájem.

To improve your experience, this website uses cookies. OK