SIGN UP

O ekologickém a biodynamickém zemědělství

Jiří Prachař

Ekologické (bio) zemědělství

„Chránit život“

Být pravým zemědělcem znamená pečovat o zemi a utvářet krajinu tak, aby v ní byl podporován a chráněn život. Z tohoto důvodu ekologický zemědělec nepoužívá chemické postřiky ani umělá hnojiva, která prokazatelně životu v půdě škodí a tím zhoršují kvalitu a nezávadnost potravin. Podmínky chovu přizpůsobuje přirozeným potřebám zvířat, dbá na dostatek prostoru ve stájích i přístup na pastvu. Protože uznává moudrost přírody, nepoužívá stimulátory růstu a odmítá geneticky manipulované organismy. Ekologicky hospodařící zemědělec se stará o pestrost krajiny, neboť biodiverzita a rovnováha mezi jednotlivými organismy udržuje krajinu zdravou. Jednotlivé půdní celky nejsou příliš velké a jsou ohraničeny remízky, aby voda v krajině zůstávala déle a půda nepodléhala erozi.

Hlasitá námitka odpůrců, tedy že z ekologického zemědělství není možné uživit celou planetu, která jej degraduje na pouhý módní aktivismus, byla již mnohokrát překonána. Uživit lidstvo ekologickým a odpovědným přístupem k přírodě je nejen možné, ale i nutné, vzhledem ke zdrojům, které máme k dispozici. Je pouze třeba trochu upravit osobní a globální postoj, například přestat plýtvat potravinami, omezit spotřebu masa, podporovat lokální produkce.

Aktuální ekologické dění ve světě ukazuje na rostoucí povědomí veřejnosti o neutěšeném stavu naší planety díky konzumnímu přístupu a globalizaci. Společnost volá po změně a nutnosti ekologického hospodaření, i zdravějšího životního stylu.

Farmářská škola chce být jedním z míst, kde se takto smýšlející lidé mohou naučit, jak na to.

Biodynamické zemědělství

Biologicko- dynamické zemědělství je nejstarší metoda ekologického zemědělství. Vznikla na počátku 20. století z impulsu Rudolfa Steinera, zakladatele antroposofie. Jde o celostní způsob hospodaření, který vychází z fenomenologických pozorování přírody a který zároveň předkládá souvislosti přesahující materialistické představy o světě. Aktuální vědecké studie, které se věnují biodynamickým metodám, publikované v prestižních vědeckých časopisech Science a Nature, naleznete zde.

Biodynamický statek usiluje, z hlediska koloběhu živin, o to, být do sebe uzavřeným celkem. Vše, co potřebuje (krmiva, hnojivo, sadbu), se snaží produkovat sám. Statek tím získává na biodiverzitě a i v produkci se stává všestranným. Tak vzniká zdravý, co nejvíce soběstačný organismus, který vytváří rovnováhu. Biodynamické zemědělství používá výhradně organická hnojiva. K ochraně rostlin a podpoře půdního života aplikuje řadu organických preparátů (tzv. bio-aktivátorů), které působí na homeopatické bázi. Biodynamické zemědělství důrazně odmítá geneticky modifikované organismy a také odrohování hospodářských zvířat.

Biodynamické provozy se sdružují pod ochrannou známkou Demeter, která reprezentuje vůbec ty nejpřísnější ekologické směrnice pro zemědělskou produkci i zpracování. Přesto, anebo možná právě proto, zažívá biodynamika aktuálně celosvětový rozmach. Přitahuje totiž čím dál víc zemědělců, kteří chtějí hospodařit skutečně udržitelně, produkovat kvalitní potraviny a přispívat tak k obnově zdravého životního stylu. I první sdružení KPZ (komunitou podporované zemědělství) vznikly z biodynamického impulsu. V Čechách a na Slovensku jsou biodynamičtí farmáři organizováni ve spolku Demeter CS. Farmářská škola je jediným vzděláváním ve střední Evropě, která nabízí biodynamické zemědělství jako obor.

To improve your experience, this website uses cookies. OK